chung khoan dds
HƯỚNG DẪN MỞ TÀI KHOẢN
I. Hồ sơ mở tài khoản

Hợp đồng mở tài khoản giao dịch và lưu ký chứng khoán

Các phụ lục kèm theo

Giấy ủy quyền (nếu có)

II. Và các giấy tờ sau:

Khách hàng là Cá nhân trong nước:

 CMND: 01 bản sao

Khách hàng là Tổ chức trong nước:

 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (*): 01 bản sao

 Quyết định bổ nhiệm Giám đốc, Kế toán trưởng (*): 01 bản sao

Khách hàng là Cá nhân nước ngoài:

 Đơn đăng ký mã số giao dịch chứng khoán: 01 bản

 Phiếu thông tin cá nhân đầu tư nước ngoài (*): 01 bản

 ID/Hộ chiếu: 01 bản sao

Khách hàng là Tổ chức nước ngoài:

 Đơn đăng ký mã số giao dịch chứng khoán: 01 bản

 Phiếu thông tin về tổ chức đầu tư nước ngoài (*): 01 bản

 Phiếu thông tin về người đại diện được ủy quyền của tổ chức đầu tư nước ngoài (*): 01 bản

 Giấy chỉ định người đại diện của tổ chức đầu tư nước ngoài: 01 bản

 CMND/ID/Hộ chiếu của người đại diện được chỉ định của tổ chức đầu tư nước ngoài: 01 bản sao

 Giấy phép thành lập của tổ chức tại nước sở tại (*): 01 bản sao có công chứng

 Giấy phép thành lập VPĐD hoặc chi nhánh của tổ chức tại Việt Nam: 01 bản sao có công chứng (nếu có)

Khách hàng là Quỹ đầu tư nước ngoài

 Đơn đăng ký mã số giao dịch chứng khoán: 01 bản

 Phiếu thông tin về tổ chức đầu tư nước ngoài (*): 01 bản

 Phiếu thông tin về người đại diện được ủy quyền của tổ chức đầu tư nước ngoài (*): 01 bản

 Giấy chỉ định người đại diện của tổ chức đầu tư nước ngoài: 01 bản

 CMND/ID/Hộ chiếu của người đại diện được chỉ định của tổ chức đầu tư nước ngoài: 01 bản sao

 Giấy phép thành lập của tổ chức tại nước sở tại (*): 01 bản sao có công chứng (nếu có)

 Giấy phép thành lập VPĐD hoặc chi nhánh của tổ chức tại Việt Nam: 01 bản sao có công chứng (nếu có)

 Điều lệ quỹ hoặc Biên bản ghi nhớ hoạt động của quỹ: 01 Bản sao

 Điều lệ Công ty quản lý quỹ: 01 bản sao

Lưu ý:

(*)  Hồ sơ cần được chứng thực bởi cơ quan có thẩm quyền nước sở tại và hợp thức hóa bởi cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam.

Khách hàng là cá nhân/tổ chức nước ngoài cần xin phê duyệt Mã giao dịch chứng khoán (Trading Code) trước khi tiến hành mở tài khoản giao dịch chứng khoán.

    Hỗ trợ trực tuyến         Hỗ trợ qua Email

   0936 898839 - (08) 6299 0597

Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Đông Dương

148-150 Nguyễn Công Trứ, Quận 1,TP Hồ Chí Minh

ĐT: (84.8) 3914 7769 - Fax: (84.8) 3821 7602