chung khoan dds
BIỂU PHÍ DỊCH VỤ


STT Loại dịch vụ Mức phí
1 Mở tài khoản giao dịch chứng khoán Miễn phí
2 Lưu ký chứng khoán Miễn phí
3
Môi giới (Được tính trên giá trị giao dịch thành công trong ngày)
Tổng giá trị giao dịch < 100 triệu VNĐ
0.35%
Tổng giá trị giao dịch từ 100 đến <300 triệu VNĐ 0.30%*
Tổng giá trị giao dịch từ 300 đến <500 triệu VNĐ 0.25%*
Tổng giá trị giao dịch từ 500 đến <1 tỷ VNĐ 0.20%*
Tổng giá trị giao dịch >=1 tỷ VNĐ 0.15%*
Giao dich trái phiếu trong ngày 0.15%*
4
Thanh toán
Thanh toán cổ tức Miễn phí
Chuyển khoản nội bộ Miễn phí
Chuyển tiền ngoài hệ thống Theo biểu phí Ngân hàng thanh toán
5
Tất toán tài khoản
Làm hồ sơ 100.000 VNĐ
Phí chuyển khoản tất toán (1 chứng khoán / 1 lần chuyển khoản / 1 mã chứng khoán)) 0.5 VNĐ
Phí chuyển khoản tất toán tối đa (đối với 1 mã chứng khoán) 500.000 VNĐ
6
Cấp thẻ mật khẩu giao dịch trực tuyến
Lần đầu Miễn phí
Cấp lại 50.000 VNĐ
7
Dịch vụ khác
Phí chuyển quyền sở hữu chứng khoán không qua hệ thống giao dịch của Sở Giao dịch chứng khoán (Tối thiểu: 10.000 VNĐ/lần) 0.1%/Giá trị giao dịch
Xác nhận số dư tài khoản (tiền / chứng khoán) Miễn phí

** Biểu phí ngày áp dụng từ ngày 07/04/2011 cho đến khi có thông báo mới thay thế
Tải về tập tin gốc tại đây

    Hỗ trợ trực tuyến         Hỗ trợ qua Email

   0936 898839 - (08) 6299 0597

Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Đông Dương

148-150 Nguyễn Công Trứ, Quận 1,TP Hồ Chí Minh

ĐT: (84.8) 3914 7769 - Fax: (84.8) 3821 7602