chung khoan dds
NTP: 20/12, ngày GDKHQ trả cổ tức đợt 1/2011, 1.000 đ/cp
[09/12/2011 02:50:56]

Thời gian thực hiện: 19/01/2012.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

- Tổ chức đăng ký: CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong ( NTP)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/12/2011

- Ngày đăng ký cuối cùng: 22/12/2011

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức đợt 1 năm 2011 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phần( 01 cổ phần được nhận 1.000 đồng)

- Thời gian thực hiện: 19/01/2012

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán hữu nhận cổ tức tại Phòng Kế toán Tài chính, Công ty cổ phần Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong .

Với vốn điều lệ 433,38 tỷ đồng hiện tại, NTP dự chi khoảng 43,33 tỷ đồng trả cổ tức.


    Hỗ trợ trực tuyến         Hỗ trợ qua Email

   0936 898839 - (08) 6299 0597

Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Đông Dương

148-150 Nguyễn Công Trứ, Quận 1,TP Hồ Chí Minh

ĐT: (84.8) 3914 7769 - Fax: (84.8) 3821 7602