chung khoan dds
HMH: 20/12, giao dịch 1.741.116 cổ phiếu niêm yết bổ sung
[16/12/2011 04:19:46]

Căn cứ công văn số 80/CV-HM ngày 09/12/2011 của CTCP Hải Minh về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu HMH niêm yết bổ sung theo Quyết định số 643/QĐ-SGDHN ngày 05/12/2011, Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo như sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Hải Minh;

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông;

- Mã chứng khoán: HMH;

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu;

- Số lượng cổ phiếu niêm yết bổ sung: 1.741.116 cổ phiếu (Một triệu bảy trăm bốn mươi mốt nghìn một trăm mười sáu cổ phiếu);

- Giá trị cổ phiếu niêm yết bổ sung (theo mệnh giá): 17.411.160.000 đồng (Mười bảy tỷ bốn trăm mười một triệu một trăm sáu mươi nghìn đồng);

- Tổng số lượng cổ phiếu niêm yết: 7.179.906 cổ phiếu (Bảy triệu một trăm bảy mươi chín nghìn chín trăm linh sáu cổ phiếu);

- Tổng giá trị cổ phiếu niêm yết (theo mệnh giá): 71.799.060.000 đồng (Bảy mươi mốt tỷ bảy trăm chín mươi chín nghìn không trăm sáu mươi đồng);

- Ngày giao dịch chính thức: Thứ ba, ngày 20/12/2011.


HNX

    Hỗ trợ trực tuyến         Hỗ trợ qua Email

   0936 898839 - (08) 6299 0597

Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Đông Dương

148-150 Nguyễn Công Trứ, Quận 1,TP Hồ Chí Minh

ĐT: (84.8) 3914 7769 - Fax: (84.8) 3821 7602