chung khoan dds
PTB: 20/12 GDKHQ nhận cổ tức bằng cổ phiếu 10% và cổ phiếu thưởng 1:0,2455
[09/12/2011 02:44:41]

Người sở hữu 01 cổ phiếu thì sẽ được 01 quyền, cổ đông sở hữu 01 quyền thì được thưởng 0,2455 cổ phiếu.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – chi nhánh TP.Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

- Tổ chức đăng ký: Công ty cổ phần Phú Tài ( PTB)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/12/2011

- Ngày đăng ký cuối cùng: 22/12/2011

Trả cổ tức bằng cổ phiếu:

- Tỷ lệ thực hiện: 10% (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 10 cổ phiếu mới)

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: số cổ phiếu phát hành trả cổ tức sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần thập phân sẽ coi như bị huỷ bỏ.

Thưởng cổ phiếu

- Tỷ lệ thực hiện: 1 : 0,2455 (Người sở hữu 01 cổ phiếu thì sẽ được 01 quyền, cổ đông sở hữu 01 quyền thì được thưởng 0,2455 cổ phiếu)

- Địa điểm thực hiện:

 

+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.

 

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại trụ sở Công ty cổ phần Phú Tài .

    Hỗ trợ trực tuyến         Hỗ trợ qua Email

   0936 898839 - (08) 6299 0597

Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Đông Dương

148-150 Nguyễn Công Trứ, Quận 1,TP Hồ Chí Minh

ĐT: (84.8) 3914 7769 - Fax: (84.8) 3821 7602