chung khoan dds
HTL: 20/12, ngày GDKHQ trả cổ tức đợt 1/2011, 700 đ/cp
[16/12/2011 04:08:55]

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

- Tổ chức đăng ký: CTCP Kỹ thuật và Ô tô Trường Long (HTL)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/12/2011

- Ngày đăng ký cuối cùng: 22/12/2011

- Lý do và mục đích : Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2011

- Tỷ lệ thực hiện: 7%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng)

- Thời gian thực hiện: 06/01/2012

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký;

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long.

    Hỗ trợ trực tuyến         Hỗ trợ qua Email

   0936 898839 - (08) 6299 0597

Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Đông Dương

148-150 Nguyễn Công Trứ, Quận 1,TP Hồ Chí Minh

ĐT: (84.8) 3914 7769 - Fax: (84.8) 3821 7602